مدير نظارت بر امور عمراني و مرمت
دكتر فرهاد احمدنژاد

مشاهده رزومه و سوابق
 
04135541082تلفن:
مهندس سعید ولیلویی

معاون مدير نظارت بر امور عمراني و مرمت

تلفن:04135541810

 
 
مهندس رحمان باقری
کارشناس مسئول دفتر فنی

تلفن:

04135559576

 
مهندس هادی دلخواه نیا
کارشناس دفتر فنی
تلفن:
04135415888
 
 

 

 


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35559576-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.